ตะกร้า
ราคาสินค้าทั้งหมด
-
Checkout

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การเข้าใช้เว็บไซต์ lookkata.com ผู้ใช้ซึ่งหมายถึง ตัวคุณ (จากนี้จะใช้คำว่า 'คุณ' หรือ 'ผู้ใช้') ยินยอมที่จะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการด้านล่างโดยบริษัท นิยม ออฟติค จำกัด (จากนี้จะใช้คำว่า 'เรา') ตามขอบเขตของกฎหมายประเทศไทยและกฎหมายตามท้องถิ่น
สัญญาการซื้อ
เมื่อคุณทำการสั่งซื้อ ราคาที่คุณได้รับจะเป็นราคาที่คุณจะต้องจ่าย ซึ่งรวมภาษี, ค่าจัดส่ง, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย (หากมี) เมื่อทำการสั่งซื้อ คุณจะต้องให้ข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต กับเรา หรือกับระบบเกทเวย์ของบุคคลที่สามที่เราใช้งานอยู่ในเวลาที่คุณทำการสั่งซื้อ เราหรือระบบเกทเวย์ของบุคคลที่สามที่เราใช้ จะใช้ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่คุณให้มาทำการจ่ายคำสั่งซื้อ ในอีกทางหนึ่ง คุณสามารถทำการจ่ายคำสั่งซื้อโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หากคุณเลือกที่จะทำการจ่ายเงินผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร ความรับผิดชอบในการจ่ายเงินเต็มจำนวนไปยังบัญชีธนาคารที่เรากำหนดจะตกอยู่กับคุณ เราจะให้ข้อมูลของบัญชีธนาคารเหล่านี้กับคุณเมื่อคุณทำการสั่งซื้อ (เราอาจให้ข้อมูลของบัญชีธนาคารที่อื่นบนเว็บไซต์ของเรา) หลังจากที่คุณทำการจ่ายเงินเต็มจำนวนผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร คุณจะต้องทำการส่งหลักฐานการโอนให้กับเราโดยการส่ง 'หลักฐานการชำระเงิน' เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ (i) เลือกจ่ายโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร และ (ii) ไม่มี 'หลักฐานการชำระเงิน' ประกอบ แม้ว่าจะมีการโอนเงินมาให้เราเต็มจำนวนแล้วก็ตาม การสั่งซื้อของคุณใดๆ ก็ตามที่ (i) เลือกจ่ายโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร และ (ii) มีอายุมากกว่า 48 ชม. (นับจากเวลาที่ทำการสั่งซื้อ) และ (iii) ไม่ได้ทำการจ่ายเงินเต็มจำนวน หรือไม่มี 'หลักฐานการชำระเงิน' ประกอบ – อาจถูกยกเลิกได้ ในกรณีดังกล่าว หากคุณทำการโอนเงินให้เราแล้ว เราจะทำการคืนเงินให้ต่อเมื่อเราได้ทำการยืนยันการโอนเงินของคุณ คุณมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่จำเป็นที่ถูกต้องของบัญชีธนาคารของคุณสำหรับการขอคืนเงิน และเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นในความผิดพลาดในขั้นตอนการคืนเงินที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของคุณ เรามีสิทธิที่จะเก็บค่าธรรมเนียมในขั้นตอนการคืนเงินเป็นจำนวน 1% ของจำนวนเงิน หรือ 20 บาท อันใดก็ตามที่มีค่ามากกว่า เป็นค่าดำเนินการ อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมนี้จะไม่เกิน 100 บาท

ในทุกกรณี คำสั่งซื้อของคุณจะมีผลต่อเมื่อเราได้รับเงินครบเต็มจำนวนแล้ว คำสั่งซื้อของคุณจะถือว่าเป็นข้อเสนอซื้อสินค้าจนกว่าเราจะออกคำสั่งยืนยันคำสั่งซื้อ ซึ่งคำสั่งยืนยันคำสั่งซื้อจะถูกส่งไปที่อีเมล์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์ lookkata.com สัญญาการซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อคำสั่งยืนยันที่ส่งเข้าอีเมล์ของคุณ เมื่อนั้น เราจะต้องส่งของที่คุณสั่งซื้อให้คุณ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสั่งซื้อ, ไม่รับข้อเสนอซื้อสินค้า, และยกเลิกการสั่งซื้อใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า อย่างไรก็ตามหากการยกเลิกนั้นๆ ไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ใช้ไม่สามารถชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อครบตามจำนวน และแจ้งหลักฐานการชำระเงินให้กับเราในกรณีชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคารอย่างที่แจ้งไว้เบื้องต้น เราจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการคืนเงิน
ความเสี่ยงในกรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหายระหว่างการขนส่ง
สัญญาการซื้อที่เกิดขึ้นผ่านเว็บไซต์ lookkata.com จะเชื่อมโยงต่อกับสัญญาการขนส่ง หมายความว่าความเสี่ยงในกรณีสินค้าสูญหายและเสียหายระหว่างการขนส่งจะตกอยู่กับคุณเมื่อเราส่งสินค้าของคุณให้กับผู้ขนส่งแล้ว
การคืนสินค้า และการคืนเงิน
คุณอาจทำการคืนสินค้าที่คุณสั่งซื้อได้ภายใน 10 วัน (นับจากวันส่งมอบสินค้า) หากสินค้านั้น (i) ไม่ตรงตามที่คุณสั่งซื้อ หรือ (ii) มีปัญหาที่ไม่ได้เกิดจากการขนส่ง ในกรณีที่คุณจะขอคืนสินค้าเพื่อเปลี่ยนชิ้นใหม่หรือขอเงินคืน คุณจะต้องติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ หลังจากคุณติดสินใจที่จะคืนสินค้า และพิสูจน์แล้วว่าสินค้าที่คุณต้องการคืนตรงตามเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้ในอีเมล์ถึงเรา เราจะส่งข้อมูลวิธีการส่งสินค้าคืนให้กับคุณ เมื่อเราได้รับสินค้าที่อยู่ในสภาพเดิม เราจะส่งสินค้าใหม่ หรือคืนเงินให้คุณ เราจะรับสินค้าคืนในกรณีที่สินค้าอยู่ในสภาพเดิมเท่านั้น หมายความว่าเราจะไม่รับคืนสินค้าที่ถูกเปิดแล้ว หรือมีร่องรอยการเสียหาย หากสินค้าที่ถูกส่งคืนไม่ได้อยู่ในสภาพเดิม เราจะใช้ดุลพินิจของเราในการตัดสินใจคืนเงินหรือส่งสินค้าใหม่ไปแล้วแต่กรณี
การปฏิเสธความรับผิด
ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับสินค้าที่อยู่บนเว็บไซต์ lookkata.com มีไว้เป็น “ข้อมูลเบื้องต้น” เราไม่รับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับสินค้าที่อยู่บนเว็บไซต์ lookkata.com หรือเนื้อหาอื่นๆ บนเว็บไซต์เป็นข้อมูลที่แม่นยำ, เชื่อถือได้, ครบถ้วน, ไม่ใช่ข้อมูลเก่า,หรือปราศจากข้อผิดพลาด เราไม่รับประกันใดๆ ทั้งสิ้น โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และขอปฏิเสธการรับประกันทุกประเภทโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ รวมไปถึง การรับประกันการไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความต่อเนื่องของการให้บริการและความปลอดภัยของข้อมูล หรือสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ
ข้อจำกัดในการรับผิดชอบ
เราจะไม่ขอรับผิดสำหรับความเสียหายในทุกกรณี ทั้งนี้รวมไปถึง ความเสียหายในทางอ้อมหรือผลสืบเนื่องที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ lookkata.com หรือความเสียหายในเรื่องของข้อมูล หรือผลกำไร หรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นขณะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ lookkata.com เราจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีเว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนตามกฎหมายของประเทศไทย
การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไข
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเมื่อใดก็ได้ เมื่อการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเกิดขึ้นจะมีการประกาศชัดเจนบนหน้าเว็บไซต์ของเราเป็นเวลา 2 อาทิตย์ (นับจากวันที่มีการแก้ไขข้อกำหนด) การเข้าใช้เว็บไซต์ lookkata.com ต่อไป หมายถึงคุณรับรู้และยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปโดยปริยาย

บริษัท นิยม ออฟติค จำกัด
15 ธันวาคม 2561