ตะกร้า
ราคาสินค้าทั้งหมด
-
Checkout

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การคืนสินค้า และการคืนเงิน
คุณอาจทำการคืนสินค้าที่คุณสั่งซื้อได้ภายใน 10 วัน (นับจากวันส่งมอบสินค้า) หากสินค้านั้น (1) ไม่ตรงตามที่คุณสั่งซื้อ หรือ (2) มีปัญหาที่ไม่ได้เกิดจากการขนส่ง เช่น สินค้าหมดอายุ หากคุณจะขอคืนสินค้าเพื่อเปลี่ยนชิ้นใหม่หรือขอเงินคืน คุณสามารถติดต่อเราผ่าน Line, Facebook หรือ โทรศัพท์เพื่อแจ้งความประสงค์ จากนั้นเราจะส่งข้อมูลวิธีการส่งสินค้าคืนให้กับคุณ เมื่อเราได้รับสินค้าที่อยู่ในสภาพเดิม เราจะส่งสินค้าใหม่ หรือคืนเงินให้คุณ เราจะรับสินค้าคืนในกรณีที่สินค้าอยู่ในสภาพเดิมเท่านั้น หมายความว่าเราจะไม่รับคืนสินค้าที่ถูกเปิดแล้ว หรือมีร่องรอยการเสียหาย หากสินค้าที่ถูกส่งคืนไม่ได้อยู่ในสภาพเดิม

กรณีที่เราส่งสินค้าไม่ครบ
กรุณาอย่างเพิ่งแกะซองกันกระแทกและถ่ายรูปสินค้าในกล่องเพื่อเป็นหลักฐาน เมื่อเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเราส่งสินค้าไม่ครบจริง เราจะส่งสินค้าที่ขาดส่งไปให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
ตัวอย่างรูปสินค้าที่ต้องส่งให้เราในกรณีที่เราส่งสินค้าไม่ครบ