แปลงค่าสายตาเอียงในใบสั่งแพทย์

แปลงค่าสายตาในใบสั่งแพทย์ของคุณให้ค่าสายตาเอียงเป็นลบ
ค่าสายตาในใบสั่งแพทย์
ค่าสายตาที่แปลงแล้ว
SPH : CYL : AXIS :