พัสดุสูญหายหรือเสียหาย

หากคุณต้องการยื่นขอคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าในกรณีของพัสดุสูญหายหรือเสียหายคุณต้องส่งอีเมล์มาหาเราที่ customerservice@lookkata.com พร้อมด้วยข้อมูลต่อไปนี้
  1. เลขที่คำสั่งซื้อ
  2. คำอธิบายปัญหา
  3. หลักฐานรูปภาพ (กรณีสินค้าเสียหาย)
เมื่อทีมงานของเราได้รับอีเมล์ของคุณ เราจะส่งอีเมล์ถึงคุณเพื่อบอกวิธีดำเนินการต่อ

ตามที่ระบุไว้ใน ข้อตกลงและเงื่อนไข ความเสี่ยงของการสูญหายและเสียหายระหว่างการขนส่งจะตกอยู่กับคุณเมื่อเราส่งสินค้าของคุณให้กับผู้ขนส่งแล้ว หากการจัดส่งเกิดขึ้นผ่าน Kerry Express เราจะดำเนินการเรียกร้องค่าชดใช้ให้คุณ และเราจะชดใช้ให้คุณโดยการคืนเงินหรือจัดส่งสินค้าทดแทนในมูลค่าสูงสุด 2,000 บาท อย่างไรก็ตาม หากคำสั่งซื้อของคุณมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่า 3,000 บาท เราจะจัดทำประกันภัยการขนส่งแบบเต็มรูปแบบสำหรับคำสั่งซื้อของคุณให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งหมายความว่าในกรณีนี้คุณจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ในกรณีที่พัสดุสูญหายหรือเสียหาย